හඩන ගමන් සින්දුව කී දරුවා ලොවට කී දේ


1,573 Views

වේදිකාවට පැමිණි මේ පොඩි දරුවාගේ වයස අවුරුදු 09කි.

කුඩා දරුවා සහභාගී වෙන්නේ Britains got talent කියන ලොව ප්‍රසිද්ධ Reality Programme එකේ සින්දුවක් ඉදිරිපත් කිරීමටය.

නමුත් ඔහු සින්දුව ආරම්භ කර සුළු මොහොතකින් හඩන්න පටන් ගනී.
මෙම විඩීයෝව නැරඹීමෙන් ඔබට නොයෙකුත් දෑ ඉගන ගත හැකිය.

Make a Comment
Make a Comment