පුංචි දෝණිගේ කපටි විහිළුව


1,765 Views

බ්‍රසීලයේ සාවෝ පෝලෝ නගරයේ  Marcelinha යන  ගැහැණු දරුවා තම පියා සම‍ග කල අමේ අපූරූ කපටි විහිළුව පසුගිය සතිය පුරා අන්තර්ජාලයේ ඉතා වේගයෙන් පැතිර ගියේය.

මේ දරුවාගේ නිය කපන්න තාත්තා කතුර ළං කරන විටම කෑගසා  බයකරයි.
කතුර ඉවත් කළ සැනින් නැවත සිනාසෙයි.

Make a Comment
Make a Comment