නැටුමකින් සුද්දෙක් මවිත කරන ලාංකිකයා


2,076 Views

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරය කිරීමට විදේශිකයින් දක්වන්නේ ඉමහත් උනන්දුවකි.

ශ්‍රී ලාංකිකයින් තුළ තිබෙන ආගන්තුක සත්කාර භුක්ති විඳීමට සහ ඔවුන් සමග විනෝදවීමට විදේශිකයින් බෙහෙවින් ප්‍රිය කරයි.

එවැනි අවස්ථාවක් මේවන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා ප්‍රචාරය වෙමින් පවතියි.

Make a Comment
Make a Comment