රියදුරා පැන ගිය නිසා කොන්දොස්තර ගුටිකාපු හැටි


1,602 Views

පසුගියදා කොල්ලුපිටියේ ධාවනය වූ බස් රථයක් මෝටර් රථයක් අනතුරකට ලකිරීමට උත්සාහ කිරීම නිසා එම බස් රථය නවතා බස් රථයේ කොන්දොස්තරට  පහරපිට පහර එල්ලකිරීමට එම මෝටර් රථයේ පැමිණි සිටි තරුණයන් ක්‍රියා කොට තිබුණි.

rn

පසුගියදා කොල්ලුපිටියේ ධාවනය වූ බස් රථයක් මෝටර් රථයක් අනතුරකට ලකිරීමට උත්සාහ කිරීම නිසා එම බස් රථය නවතා බස් රථයේ කොන්දොස්තරට  පහරපිට පහර එල්ලකිරීමට එම මෝටර් රථයේ පැමිණි සිටි තරුණයන් ක්‍රියා කොට තිබුණි. බස් රථයේ රියදුරු එම ස්ථානයෙන් පලාගොස් තිබුණි. එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව බලන්න පහතින්  - See more at: http://offair.nethfm.com/article/25629#sthash.HLhwNaow.dpuf

Make a Comment
Make a Comment