ගායක වින්සන්ට් ද පෝල් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි


1,595 Views

ජනප්‍රිය ගායක වින්සන්ට් ද පෝල් මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. මිය යන විට ඒ මහතා 92 වැනි වියේ පසු විය සිරිපාදේ සමනළ කන්ද පෙනේ , බයිසිකලේ බයිසිකලේ දුප්පත් අපගේ බයිසිකලේ, පොසොන් සඳේ, පෙම්බර මෑණියනේ, කමලා කමලා ආදී ගීත ද ඔහු ගැයූ ගිත අතරට අයත්ය.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News