සමලිංගික අයිතිය සුරකින ඉන්දියාවේ මියුසික් වීඩියෝ (video)


973 Views

සමලිංගික අයිතීන් ගැන කතා කරන ඉන්දියාවේ නිපදවූ සංගීත වීඩියෝවක්  අන්තර්ජාලය තුල ඉතා ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මගින් ක්‍රියාත්මක  'Free and Equal' ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සමලිංගික, ද්වී ලිංගික හා ලිංගිකත්වය වෙනස් කරගත් පුද්ගලයන්ගේ අයිතීන් සුරැකීමේ අරමුණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා මෙම වීඩියෝව නිර්මාණයකොට ඇත.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News