ජැකලින් ඉන්දීය ඇමතිවරයෙකුට තෑගි යවයි


988 Views

බොලිවුඞ් තරුවක් වන ජැක්ලින් ෆර්ඩිනැන්ඩස්  ඉන්දීය සෞඛ්‍ය ඇමතිට මස් මාංශවලින් තොර කේක් එකක් යවා ඇති බව වාර්තා වනා.ඉන්දිය මාධ්‍ය එම සිදු විම සුවිශේෂි ලෙස වාර්නා කර ඇන.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News