ස්වර්ණා යළි රිදී තිරයේ


957 Views

ප්‍රවීන රංගන ශිල්පිනී ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි වසර 18 කට පසුව නැවතත් රිදී තිරයකට පායනවා කියලා ඔන්න ආරංචියක් තියෙනවා ඒ චිත්‍රපටියේ අධ්‍යක්‍ෂක තමයි නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රිය. නම්කරලා තියෙන්නේ තන්හා - රතී - රගා කියලා. හැබැයි ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි වැඩි වෙලාවක්නම් ඒ දර්ශනවල පෙනී ඉන්නේ නැහැ. ඇය කියන විදිහට විනාඩි 4 ක් වගේ සුළු කාලයක් තමයි ඉන්නේ.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News