විපක්ෂ නායක බෝලය සුසිල් අතේ


2,872 Views

කතානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් විපක්ෂ නායකයා සම්බන්ධයෙන් විපක්‍ෂයේ සිටින මන්ත්‍රීන් සමඟ සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගන්නැයි සන්ධානයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුසිල් ප්‍රේම් ජයන්ත මහතාට දන්වා තිබේ.
rn

rnrn

Make a Comment
Make a Comment