තම නිල නිවේදන නිකුත් කරන්නේ මාධ්‍ය ඒකකයෙන් සහ නිල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පමණයි - ජනපතිගෙන් නිවේදනයක්


199 Views

තම නිල නිවේදන ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන්නේ ජනාධිපති කාර්යාලයට අනුබද්ධ මාධ්‍ය හෝ නිල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පමණක් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළා.

ඒ ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ නිවේදන ලෙස හුවා දක්වමින් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නොයෙකුත් අසත්‍ය ප්‍රචාර සංසරණය වන බවට කරුණු සඳහන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News