නව රජයේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට මහින්ද රාජපක්ෂ පත් කෙරේ


148 Views

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය. ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී යි.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News