07වන විධායක ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දිවුරුම් දෙයි


126 Views

07වන විධායක ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දීම මීට සුළු මොහොතකට පෙර සිදුවිය. ඒ අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑය පාමුල සලපතල මළුවේදීය.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News