ප්‍රථම ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙන්න (ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ජන්ද)


142 Views

ජනාධිපතිවරණයේ පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයයි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්ද 25,099ක් ලබාගෙන ඇති අතර එය 67.49%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්.

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස ඡන්ද 9093ක් ලබා ගෙන ඇති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 24.45%ක් වනවා.

ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක ලබාගෙන ඇති ඡන්ද ප්‍රමාණය 2450ක්. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 6.59%ක්.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News