පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට


70 Views

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ වාර්තාව අද (23) ජයම්පති වික්‍රමරත්න විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Make a Comment
Make a Comment