හැටන් - නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් පාසල් සිසුන් විරෝධතාවක


97 Views

හැටන් - නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් කොටගල - දමිල මහා විද්‍යාලයේ දරුවන් සහ ආචාර්ය මණ්ඩලය අද විරෝධතාවක නිරතවුණා.

ඒ, එම විද්‍යාලයට තාවකාලික විදුහල්පතිවරයෙකු පත් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින්.

විරෝධතාව හේතුවෙන් පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් එම මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා පැවති බවයි ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

Make a Comment
Make a Comment