රොෂාන් රණවන සහ කුශ්ලානිගේ නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට - photos


220 Views

ලංකාවේ සිටින දක්ෂ මෙන්ම ජනප්‍රිය තරුවක් තමයි රොෂාන් රණවන කියන්නේ .

ඔහු තම ආදරණිය බිරිඳ කුශ්ලානි සමඟ කල නවතම ඡයාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන අතර එම අපූරූ ඡයාරූප තමයි මේ .

Make a Comment
Make a Comment

  Related News