හලාවත සිට පැමිණි දුම්රියක් බෝලවත්තේදී කාර්මික දෝෂයකට


58 Views

හලාවත සිට කොළඹ - කොටුව බලා ධාවනය වූ සීඝ්‍රගාමී දුම්රියක් බෝලවත්ත දුම්රිය ස්ථානයේදී කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව තිබෙනවා.

අද උදෑසන 5.30 ට හලාවතින් ගමන් ආරම්භ කළ සිඝ්‍රගාමී දුම්රිය මෙලෙස කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ.

එම දුම්රියේ මගීන් වෙනත් දුම්රියක් මගින් ගමනාන්ත වෙත ප්‍රවාහනය කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

මේ වනවිට කාර්මික දෝෂයට ලක්වූ දුම්රිය බෝලවත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ.

Make a Comment
Make a Comment