මව්පදවියට සුදානම් වන නිරූපණ ශිල්පීණි ඕෂදී ගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව - photos


193 Views

ලංකාවේ සිටින ජනප්‍රියතම චරිතයක් තමයි ඕෂදී හිමාෂා කියන්නේ .

ඉතින් තම මවු පදවියට කලින් ඕෂදී මනෝජ් එක්ක ලස්සනම ලස්සන ෆොටෝශූට් එකක් කරලා තිබෙනවා .

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ .

Make a Comment
Make a Comment

  Related News