වොල්ගා කල්පනී නැවතත් යුගදිවියට- [Photos]


613 Views

වොල්ගා කල්පනී වගේම හර්ෂණ බෙත්මගේ කියන්නේ කාලයක් පුංචි තිරයේ හිටපු පෙම් යුවලක්. පසුව විවාහ වුණු වොල්ගා වගේම හර්ෂණ මිට වර්ෂයකට පමණ පෙර විවාහ දිවියෙන් සමුගත්තා.

ඉන් පසුව දෙදෙනාම විවිධ නිර්මාණවලින් දැකගන්න ලැබුණා.

බොහෝ දෙනෙක් ආදරේ කරන වොල්ගා කල්පනී ආයෙමත් මනමාලියක් වෙලා.

ඒ සෑබෑ ජිවිතයට නෙමෙයි. මනාලියන්ගේ ඡායා රූප සදහා. ඒවා පහතින්


Make a Comment
Make a Comment

  Related News