ජාන්වි කපූර්ගේ අලුත්ම චිත්‍රපටිය


97 Views

‘සඩක්’ චිත්‍රපටය හරහා බොලිවුඩ් සිනමාවට පිවිසි ජාන්වි කපූර් මේ දිනවල කරන් ජෝහර්ගේ ‘ධරම්’ නිෂ්පාදන ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන සිය අලුත්ම චිත්‍රපටය සඳහා සම්බන්ධව වී සිටියි. ‘ගුන්ජන් සක්සේනා’ නම් වු මෙම චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය ජාන්වි විසින් සිදු කරනු ලබයි.

සරන් ෂර්මා මෙම චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරන අතර, ඔහුගේ පළමු වැනි සිනමා නිර්මාණය එය වේ. ජාන්විට අමතරව පන්කජ් ත්‍රිපාති, නීනා ගුප්තා, අංගාඩ් බේඩි, විනිත් කුමාර් මෙහි සෙසු චරිත සඳහා එක්වෙයි. ජාන්වි මෙහි ගුවන් නියමුවරියක් ලෙස රංගනයෙන් එක්වේ.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News