කේට්ට හා මේගන්ට ආභරණ පැළඳීමට වේලාවක්


140 Views

කේට් මිඩිල්ටන්ට හා මේගන් මර්කල්ට පස්වරු හයට පෙර දියමන්ති ආභරණ පැළඳීමට අවසර නැති බව වාර්තා වේ.

රජ පවුලේ සාමාජිකයින්ට ඉතා වටිනා වූත් විචිත්‍රවත් වූත් ආභරණ කොතරම් තිබුණද රජ පවුලේ සාමාජිකයින්ට දියමන්ති ආභරණ පැළඳීමට අවසර ඇත්තේ රාත්‍රී කාලයේ පමණි.

කෙසේ වුවත් කේට් සහ මේගන් ඔවුන්ගේ විවාහ ගිවිස ගැනීමේ මුදු සෑම දිනකදීම පළඳින අතර පෙර සඳහන් කළ ආභරණ විශේෂ උත්සව අවස්ථා සඳහා පමණක් පළඳිනු ලැබේ.

මුතු සහ වෙනත් මැණික් ආභරණ පෙරවරු හෝ දිවා කාලයේ දී පැළඳිය හැකි අතර බොහෝ විට කේට් විසින් පළඳිනු ලබන්නේ පවුම් 8ක් වැනි සුළු වටිනාකමකින් යුත් ආභරණය.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News