ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද්ගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් - photos


327 Views

ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් කියන්නේ ලංකාවේ සිටින ජනප්‍රියතම මෙන්ම දක්ෂ නිලියක් .

කාලෙන් කාලෙට තම ඡායාරූප අන්තර්ජලයට ඇතුලත් කරන ඇයගේ නවතම කිහිපයක් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරමින් තිබෙනවා.

එම අපූරු ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ


Make a Comment
Make a Comment

  Related News