ගෝඨා පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයා නොවෙයි


160 Views

අද හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහතාගෙන්.

*නිදහස් පක්ෂයේ පිරිසක් හෙළ උරුමය හරහා UNP ට යන්න හදනවා... 
*පොහොට්ටුවේ සමුළුවට ගියත් මම තවමත් නිදහස් පක්ෂයේ...
*ෆොන්සේකා ගෝඨාට සහාය දෙන එකක් නෑ...

Make a Comment
Make a Comment

  Related News