තැපැල් සේවකයන් යළි, වර්ජනයකට සැරසේ


50 Views

බඳවාගැනීම්, උසස්වීම් සහ වැටුප් තල අහිමි කිරීම ඇතුලූ ඉල්ලීම් කිහිපයට විසඳුම් නොලැබුණහොත් ඉදිරි සතියේ සිට දිවයින පුරාම අඛන්ඩ වැඩවර්ජනයක් යළි දියත් කරන බව තැපැල් වෘත්තීය සමිති පවසනවා. 

මෙම ගැටලූව මුල් කර ගනිමින් මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සියලූ සේවකයින් පසුගිය 16 වනදා පස්වරු 4 සිට පැය 48ක් වර්ජනයේ නිරත වුණා. 

ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ මේ වනවිටත් තැපැල් සියලූ වෘත්තිය සමිති වර්ජනයකට එකඟතාව පළ කර ඇති බවයි.

මේ අතර, ඊයේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ද මෙම ගැටලූව සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුවී තිබෙනවා. 

රජය නියෝජනය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙකු සඳහන් කළේ ඉදිරි සතිය තුළ මෙම ගැටලූව විසඳීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා වූ බවයි

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MY69dDdi' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:40:33 AM
Script:/sinhala/37932/%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A-%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92-%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7-%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A