දුම්රියේ ගැටී තරුණයින් දෙදෙනෙකු මරුට - (ඡායාරූප)


152 Views

දුම්රියේ ගැටී තරුණයින් දෙදෙනෙකු මරුට

කිලිනොච්චිය - සෙල්වපුරම් ප්‍රදේශයේ දුම්රිය මාර්ගයේ සිටි තරුණයින් දෙදෙනෙකු දුම්රියේ ගැටී ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා. 

ඊයේ රාත්‍රියේ කන්කසන්තුරේ සිට අනුරාධපුරය බලා ධාවනය වූ දුම්රියේ ගැටී මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ 19 සහ 25 හැවිරිදි තරුණයින් දෙදෙනෙක්. 

ඔවුන් වැල්වැටිතුරෙයි සහ සෙල්වපුරම් යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් බව පොලීසිය සඳහන් කළා. 


Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MYDiyA8N' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:19:17 AM
Script:/sinhala/37930/%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A-%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93-%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7-%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4