දකුණු කොරියානුවෙකු, ජපාන තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට දී ගිනි තබා ගනී


98 Views

දෙවන ලෝක යුද සමයේදී ජපානය, දකුණු කොරියානුවන් වහල් සේවයේ යෙදවූ බවට චෝදනා කරමින්, එරට වැසියෙකු සෝල් අගනුවර ජපාන තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට දී අද ගිනි තබාගෙන දිවි හානි කරගෙන තිබෙනවා. 

වයස 70 ඉක්ම වූ පුද්ගලයෙකු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට සිය මෝටර් රථය නවතා මෙලෙස ගිනි තබාගෙන ඇති අතර, ඔහුගේ සමීප ඥාතියෙකු ජපාන හමුදා මගින් වහල් සේවයේ යොදවා සිටි බව සඳහන්. 

මෙම සිද්ධිය වාර්තා වන්නේ යුද සමයේ සිදුවීම් පිළිබදව ජපානය සහ දකුණු කොරියාව අතර වෙළඳ යුද්ධයක් ද පැන නැගී තිබියදියි. 

ප්‍රධාන පෙළේ දකුණු කොරියානු සමාගම් වෙත තාක්ෂණික මෙවලම් සැපයීම ද ජපානය පසුගිය මාසයේ සීමා කළා.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MYVlBIkV' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:28:42 AM
Script:/sinhala/37929/%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1-%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA-%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7-%E0%B6%AF%E0%B7%93-%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92-%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B7%8F-%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93