මුහුදු කූඩැල්ලන් තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට


76 Views

තලෙයිමන්නාරම - එරුවක්කුලම් ප්‍රදේශයේදී මුහුදු කූඩැල්ලන් තොගයක් සමග පුද්ගලයෙකු නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. 

ඊයේ ලද තොරතුරකට අනුව එම ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබියදී මෙම වියළි මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝග්‍රෑම් 1.18ක් තොගය සොය ගත් බවයි නාවික හමුදාව සදහන් කළේ. 

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු 33 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් වන අතර, ඔහුගෙන් සිදුකළ ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ මෙම මුහුදු කූඩැල්ලන් අලෙවි කිරීම සදහා සගවාගෙන තබා ගත් බවයි.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MY0y6LGN' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:19:13 AM
Script:/sinhala/37912/%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%A9%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A-%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C-%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7