ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද්ගේ සරාගී නර්තනයෙන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයම කුල්මත් වුණ හැටි -[Video]


333 Views

ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් කියන්නේ නවක පරපුරේ දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්.
ඇය හිරු Tik Tok Show එකට ඇවිත් සරාගී නර්තනයක් ඉදිරිපත් කළා. එම නර්තනය පහතින්.................

Make a Comment
Make a Comment

  Related News