සුපිරි හොලිවුඩ් නිලි ඇන්ජලීනා ජොලි සිය 44වන උපන්දිනය සමරයි


680 Views

සුපිරි හොලිවුඩ් නිලි ඇන්ජලීනා ජොලි සිය 44වන උපන්දිනය ඊයේ දිනයට යෙදී තිබුණා.

ඇය දරුවන් හය දෙනා සමඟ උපන්දිනය සමරා තිබෙනවා.
Image result for angelina jolie 44 birthday

Image result for angelina jolie
Image result for angelina jolie 44 birthday

Make a Comment
Make a Comment

  Related News