කොටස් වෙළදපොළ පහළට


123 Views

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල මිල දර්ශක ඊයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, දිනය අවසානයේ සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය 5277.32 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 11.6 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 184.9 ක්.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News