ලොව පළමු ප්‍රකෝටිපති රැප් සංගීතවේදියා -[Photos]


340 Views

ජනප්‍රිය ඇමරිකානු රැප් ගායක Jay-Z, හිප් හොප් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ පළමු ප්‍රකෝටිපතියා ලෙස ෆෝබ්ස් සඟරාව විසින් නිළ වශයෙන් නම් කර තිබේ.

සංගීත, දේපල, විලාසිතා සහ ආයෝජන යන අංශ පදනම් කරගත් ගායන ශිල්පියාගේ සමස්ත වත්කම මේ වනවිට ඩොලර් බිලියනයක් යැයි සඟරාව තක්සේරු කර ඇත.

එසේම Jay-Zගේ බිරිඳ සුප්‍රකට ගායිකා බියෝන්සේගේ වත්කම ඩොලර් මිලියන 335 කි.

“මම ව්‍යාපාරිකයෙක් නෙවෙයි. මම ව්‍යාපාරයක්” යනුවෙන් Jay-Z වරක් ගායනා කර තිබුණි. 

Image result for Jay-Z
Image result for Jay-Z
Image result for Jay-ZImage result for Jay-Z
Image result for Jay-Z
Image result for Jay-Z
Image result for Jay-Z

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MYcIuWJg' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:26:20 AM
Script:/sinhala/37406/%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80-%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%8A-%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F-photos