මව්පදවියට සූදානමින් සිටිනා නිරෝෂාගේ නවතම ජායාරූප පෙළක් -[Photos]


1,002 Views

නිරෝෂා තලගල කියන්නේ රංගන ශිල්පිනියක් වගේම දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියක් බව කවුරුත් දන්නවා. 

ඉතිං මේ දිනවල ඇය රංගනයෙන් වගේම නර්තනයෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා උතුම් මව් පදවියට සූදානමින් සිටිනවා. 

ඇය ළඟදි දවසක ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරලා තිබුණා. 

මේ එම ඡායාරූපයි................................

Make a Comment
Make a Comment