ජනප්‍රිය ෂෙරිල් ඩෙකර්ගේ උපන්දින සාදයේ ඔබ නුදුටු ඡායාරූප මෙන්න -[Photos]


2,094 Views

රංගන ශිල්පිනී ශෙරිල් ඩෙකර්ගේ උපන්දිනය  පසුගියදා (11) යෙදී තිබුණා.

හිතමිතුරන් රැසක් සමඟින් ඇය උපන්දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි....


Make a Comment
Make a Comment

  Related News