ජනප්‍රිය නිළි සචිනි අයේන්ද්‍රා උපන්දිනය සැමරූ හැටි -[Photos]


2,525 Views

ජනප්‍රිය නිළි සචිනි අයේන්ද්‍රා පසුගිය දිනයක සිය 37 වන උපන්දිනය සමරු තිබුණා.

ක්ෂේත්‍රයේ හිතවතුන් කිහිපදෙනෙක් සමඟ ඇය උපන්දිනය සමරා තිබුණේ මේ අයුරින්..........................

Make a Comment
Make a Comment

  Related News