අලුත් අවුරුද්දට සැරසෙන මුතු -[Photos]


430 Views

මුතු තරංගා කියන්නේ කොයි කවුරුත් ආදරේ කරන රංගන ශිල්පිණියක්නේ.  ඇය අලුත් අවුරුද්දට කොකිස් සාදන ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්................

Make a Comment
Make a Comment