උදාරි සිය දියණිය සමගින් හැඩවුණු අපුරුව -[Photos]


989 Views

අලුත් අවුරුද්දට හැමෝම කැමති ලස්සනට ඉන්න  ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රියතම නළු නිලියන් රැසක් ලස්සනට ගත්ත photoshoot කිහිපයක්ම අන්තර්ජාලයේ සැරිසරමින් පවතිනවා.

ඒ අතරින් ජනප්‍රියතම නිලියක් වන උදාරි පිරීස් සිය දියණිය සමඟ ගත්ත ලස්සනම ලස්සන ඡයාරූප  තමයි මේ..............................

Make a Comment
Make a Comment

  Related News