තායි කුමරිය නුසුදුසුයි ?


192 Views

තායිලන්ත මහ මැතිවරණයේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සඳහා තරග වැදීමට Ubolratana Rajakanya රජ කුමරිය නොසුදුසු බව තායි මැතිවරණ කොමිසම (11) තීරණය කරහ .

මහ මැතිවරණය මාර්තු 24 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිත අතර තරග කරන දේශපාලන පක්ෂ හා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සඳහා තරග කරන ඡන්ද අපේක්ෂයන් ප්‍රකාශයට පත්කරමින් මැතිවරණ කොමිසම මෙලෙස තීරණය කර තිබේ.

Rajakanya කුමරිය පසුගිය දා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සඳහා තරග වැදීමට ඉදිරිපත් වූ අතර තායි රජු Maha Vajiralongkorn එය දැඩි විවේචනයට ලක් කර තිබුණි.

Make a Comment
Make a Comment