රූකාන්ත ගුණතිලක දේශපාලනයට


363 Views

එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද (11) දිනයේදී ආසන සංවිධායකවරුන් කිහිපදෙනෙක් වෙත පත් වීම් ලබා දුන්නා.

ඒ අනුව ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී රූකාන්ත ගුණතිලකට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දඹදෙණිය අසානයේ අසාන සංවිධායක ලෙස පත් කළා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජියෙකු වන හිටපු නියෝජය අමාත්‍ය ලලිත් දිසානායක මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක් වූ අතර කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන සංවිධයක් ලෙස පත් කෙරුණා.

තිළිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් පහත දුම්බර සංවිධායක ලෙස පත් කළා.

කාවින්ද ජයවර්ධන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන සංවිධායක ලෙසත් පත් කළා.

Make a Comment
Make a Comment