තෙල් මිල අද රෑ අඩු වෙයිද-වැඩි වෙයිද?


150 Views

මිල සූත්‍රයට අනුව අද (11) රාත්‍රියේදී ඉන්ධන මිල සංශෝධනයක් සිදු කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.  

ඉන්ධනමිල සූත්‍රයට අනුව  සෑම මසකම 10 වැනි දින මිල සංශෝධනයක් සිදු කෙරෙන නමුත්, ඊයේ (10) ඉරිදා දිනයක් වූ හෙයින් මිල සංශෝධනය අදට (11) කල්  දැමුණු බව ද මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ අතර ලෝක වෙළෙඳපොළේ මේ දිනවල බොර තෙල් මිල තරමක් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.

මෙ අනුව ඇතැමුන් දක්වා ඇති අදහස නම් තෙල් මිල වැඩිවනු ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් දේශපාලනය හෝ වෙනත් කාරණා මත මෙම තීරණය වෙනස්වේදැයි පැහැදිලි නැත.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MY78Zr1v' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:18:13 AM
Script:/sinhala/36426/%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD-%E0%B6%85%E0%B6%AF-%E0%B6%BB%E0%B7%91-%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94-%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%AF-%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92