වෑන් රථයක් පෙරළි යාමෙන් තුන්දෙනෙකුට තුවාල


109 Views

යාපනය - පේදුරුතුඩුව මාර්ගයේ අච්චුවේලි ප්‍රදේශයේදී අද අලූයම වෑන් රථයක් අනතුරට ලක්වීමෙන් එහි ගමන්ගත් තුන්දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල් ගතකර තිබෙනවා.

පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ රියදුරුට නින්දයාම හේතුවෙන් වෑන් රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන පෙරළී යාමෙන් මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවයි.

අනතුරෙන් තුවාල ලැබූ තුන්දෙනා මේ වනවිට පේදුරුතුඩුව රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MYHdetzs' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:18:27 AM
Script:/sinhala/36424/%E0%B7%80%E0%B7%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A-%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%92-%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7-%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD