උපන්දින දවසේ සාරංගට ලැබුණු අතිවිශේෂම සුබ පැතුම - Photos


1,619 Views

සාරංග දිසාසේකර කියන්නේ පුංචි තිරය වගේ සිනමාවෙත් හපන්කම් පෙන්වන රංගන ශිල්පියෙක් වගට අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔන්න හැමෝම ආදරය කරන මේ රංගන ශිල්පියාගේ උපන්දිනය අදට (31) යෙදී තිබෙනවා. අද දවසේ 36 වන උපන්දිනය සමරන සාරංගට, හැමෝම දන්න, ඔහුගේ ජිවිතේ සමීප කෙනෙක් විදිහට හඳුන්වන, ඩිනක්ෂි ප්‍රියසාද් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියත් සුබ පැතුම් එකතු කරලා තිබුණා. ඇය විසින් මුහුණු පොතේ තැබූ සටහන පහතින්..

 
 

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MY3tSTcE' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:36:40 AM
Script:/sinhala/36313/%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1-%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%9A-%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%A7-%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94-%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B6%B8-%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B6-%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B8-photos