ගායක දර්ශන ප්‍රමෝද් යුගදිවියට-[Photos]


1,459 Views

දර්ශන ප්‍රමෝද් කියන්නේ කටහඩ නිසා කාලයක් අතිශයින් ජනප්‍රිය වූ තරුවක්.නිහඩතාවය එක්ක විටින් විට රසිකයින්ට ගීත ලබා දුන් දර්ශන පසුගිය 28 වැනිදා විවාහ දිවියට ඇතුලත් වුණා. ඒ ගුරුවරියක් වූ කෞමදී මධුභාෂිණී සමග. 

ඔවුන්ගේ විවාහ උත්සවය පැවැත්වුණේ ගෝල්ඩන් රෝස් උත්සව ශාලාවේදී. කලාකරුවන් රැසක් සම්බන්ධ වූ දර්ශනගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයේ දසුන් පහතින් 

ඡායාරූප - නුවන් සංජිව

Make a Comment
Make a Comment

  Related News