කලාකරු ආනන්ද වික්‍රමගේ සහ මානෙල් 35වන විවාහ සංවත්සරය සැමරූ හැටි-[Photos]


658 Views

කලාකරු ආනන්ද වික්‍රමගේ මහතා හා මානෙල් වානගුරු මහත්මියගේ 35වන විවාහ සංවත්සරය පසුගියදා සමරනු ලැබීය.

ඒ සඳහා ඔවුන් දෙපළ නැවත මංගල ඇඳුමින් සැරසී සිටිම විශේෂත්වයකි.

එම ඡායාරූප පහතින්................

Make a Comment
Make a Comment