සුනාමි අවදානම දිගටම


265 Views

ඉන්දුනීසියාවේ ‘අනාක්’ගිනි කන්ද සක්‍රීය වී පුපුරා යෑමත් සමඟ හටගත් සුනාමි අවදානම තවමත් පහව ගොස් නැතැයි ඉන්දුනීසියා බලධාරීහු අනතුරු අඟවති.

‘අනාක්’ ගිනි කන්ද සක්‍රීය වී පුපුරා යෑම සිදුවූයේ 23 රාත්‍රියේය. ගිනිකන්ද පුපුරා යද්දී, මුහුද පතුලේ නායයයෑම් හටගත්තේය. එම නායයෑම් හේතුවෙන් මුහුද කැලැඹී සුනාමි රළ නිර්මාණය විය. එම රළ ඉන්දුනීසියාවේ වෙරළාශිත නගරවලට කඩා වැදුණේ පෙර දැනුම්දීමකින් තොරවය.

ගිනි කන්ද තව දුරටත් පුපුරා යමින් පවතින හෙයින්, සුනාමි අවදානම තවමත් පවතින බවත් අනාරක්ෂිත ස්ථානවල පදිංචි වැසියන් කඩිනමින් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කළ බවත් ඉන්දුනීසියා රජය පවසා ඇත. ජනතාව ඉවත් කිරීම, විපතට පත්වූවන්ට සහාය දීමට මෙන්ම අවතැන්වූවන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපැයීමට හමුදාව යොදවා ඇතැයි ඉන්දුනීසියා රජය පවසා ඇත.

ගිනි කන්ද පුපුරා යද්දී සිදුවුණු නායයෑම් හේතුවෙන්, සුනාමි රළ කඩා වැදුණේ සුන්ඩා සමුද්‍ර සන්ධිය අවට පිහිටි නගරවලටය. සුන්ඩා සමුද්‍ර සන්ධිය ඇත්තේ ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා සහ සුමාත්‍රා යා කරමින් ජාවා මුහුදේ සිට ඉන්දීය සාගරය දක්වාය.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News