ආරක්‍ෂිත අන්තර්ජාල භාවිතාව ප්‍රවර්ධනය සඳහා එයාර්ටෙල් සහ වර්ල්ඩ් විෂන් ලංකා පෙරමුණ ගනී


437 Views

එයාර්ටෙල් ලංකාසමාගම සහ වර්ල්ඩ් විෂන් ආයතනය එක්ව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් සඳහා අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සැසි මාලාවක් පැවැත්වීය. අන්තර්ජාලය සහ සමාජ මාධ්‍ය ආරක්ෂිතව භාවිත කිරීම පිළිබඳ එම ප්‍රදේශවල යෞවනයන් තුළ දැනුවත් භාවය වර්ධනය කිරීම මෙම වැඩසටහන් මාලාවේ අරමුණ විය.

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයේ (SLCERT) දත්ත අනුව සයිබර් අවභාවිතය, අනිසි බලපෑම් කිරීම සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සිදු කෙරුණු අධ්‍යයනයක් පිළිබඳවත්එමගින් ඇතිවී ඇති සියදිවි හානිකර ගැනීම වැනි ඛේදනීය තත්වයන් පිළිබඳවත් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි. මෙම ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් යටතේ එම ප්‍රදේශවල සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සිසුන් 6000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වෙත ළඟා වීමට හැකිවී තිබේ.

පාසල් සිසුන් සයිබර් ප්‍රචණ්ඩත්වය හේතුවෙන් සමාජ ජාල සම්බන්ධ සිද්ධීන් 2011 සිට 2017 දක්වා 300%කින් වර්ධනය වී ඇති බව එම දත්ත පෙන්වා දෙයි.මෙරට ප්‍රමුඛත ම අන්තර්ජාල සේවා සම්පාදකයෙකු ලෙස එයාර්ටෙල් සමාගම, එවැනි සයිබර් අපරාධවලින් තරුණ-තරුණියන් මුදවා ගැනීමටත් ඔවුන්ට සුරක්ෂිත වටපිටාවක් ගොඩනැගීමටත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය අවවාද ලබාදීමටත් මූලිකත්වය ගෙන ඇත.

 

 

Make a Comment
Make a Comment

  Related News