ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 158 ඉක්මවයි


578 Views

ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල වාර්තා ගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඒ අනුව අද (24) වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 158.173ක් ලෙස දැක්විය.

ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම්  මිල රුපියල් 158 ඉක්මවූ පළමු අවස්ථාව මෙය ලෙසද සඳහන් වෙයි.

දේශපාලන අර්බුදය, විදේශ විනිමය ලංකාවට ගලා නෙඒම, විදේශ ආයෝජන නොමැති වීම, ආනයන වර්ධනය වීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය නිර්මාණය වී තිබේ.

පසුගිය මාස කිහිපය තුළදීම ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 155,156,157 යන අගයන් අතර පැවැතුණි.

Make a Comment
Make a Comment