ජනතාවට බදු ගසා ඇමතිවරයෙකු ගෙනා සුපිරි බෙන්ස් රථය


170 Views

ජනතාවට අධික ලෙස දඩ මෙන්ම බදු පන්වන අතරේ පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ සුව පහසුව වෙනුවෙන් කෝටි ගණන් වියදම් කිරීම පිළිබඳව සමාජයේ මෙන්ම මාධ්‍ය තුළත් දැඩි කතාබහකට ලක්ව තිබෙනවා.

ජනතාවට තවත් වසර කිහිපයක් පටි තද කරගන්නා ලෙස ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කරන විට බත්තරමුල්ලේ පිහිටි අමාත්‍යාංශයක අමාත්‍යවරයෙකු ගෙන්වා ඇති අලුත්ම බෙන්ස් රථයකි දක්නට ලැබුණා.

එස් 300 වර්ගයේ බෙන්ස් රථයක් වෙන මෙය අධි සුඛොපභොගී පහසුකම් සහිත මෝටර් රථයක්.  

Make a Comment
Make a Comment

  Related News