ගල් වදිවි කියා ගැමුණුගේ බසුත් නැවතිලා


309 Views

වැරදි 7 ක් වෙනුවෙන් 25000 දඩ ගැසීම අසාධාරණ බව කියමින් ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ආරම්භ කළ පුද්ගලික බස් වර්ජනය නිසා කොළඹ හා ආසන්න නගරවල මේ වනවිට කාර්යාල සේවකයින් රැසක් සිය සේවා ස්ථාන කරා යාමට නොහැකිවීමෙන් අපහසුතාවයට ලක්ව ඇත.

පුද්ගලික බස් රථ සංගම් රැසක් මෙම වර්ජනයට එක්වන බව දන්වා තිබුණ අතර ගැමුණු විජේරත්න මෙහෙයවන බස් සංගමය දන්වා තිබුනේ ඒ ඒ අයගේ අභිමතය මත තීරණ ගන්නා ලෙසයි.

ඒ අනුව ඔවුන්ගෙන් වැඩි පිරිසක්ද මෙම වර්ජනයට එක්ව තිබීම නිසා ඇතැම් ප්‍රදේශවල පාරවල් පාළුවට ගිය ස්වභාවයක් අද උදෑසන වනවිට වාර්තා වුණා. මෙම වර්ජනයට සහය නොදෙන සංගමයේ බස් පවා ධාවනය නවතා ඇත්තේ ගල් ප්‍රහාර එල්ලවේය යන බිය නිසාය.

Make a Comment
Make a Comment