මම නම් අනිත් අය වගේ ලොකු සල්ලකාර මහත්තයෙක් නෙමේ විවාහකර ගත්තේ


1,528 Views

පියුමි  හංසමාලි මිස් ඒෂියා නෝබල් ක්වින් තරඟයට මේ වන විට ගිහිල්ලනේ තිබෙන්නේ. ඇය ඒ සම්බන්ධයෙන් පුවත්පතකට අදහස් දක්වලා තිබුණා.

එහිදි ඇය තම ස්වාමි පුරුෂයා පිළිබඳවද අදහසක් දක්වා තිබුණා.

ගොඩක් අය සල්ලි දීලා තමයි ඔය තරඟෙට සහභාගීවන්නේ. සමහර අය එහේ ගිහින් තරඟේ ජයල්‍රහණය
කළා කියලා ලක්ෂ හතරක් පහක් වියදම් කරලා කිරුළත් අරන් එනවා.

මට නම් ලොකු සල්ලියක් නෑ. මම සමාන්‍ය ගෑණියක්. මම නම් අනිත් අය වගේ ලොකු සල්ලකාර මහත්තයෙක් නෙමේ විවාහ වෙලා ඉන්නේ.

ඒ නිසා මට වියදම් කරලා තරඟවලට සහභාගී වෙන්න වත්කමක් නෑ. යනුවෙන් පියුම් සඳහන් කර තිබුණා.

Make a Comment
Make a Comment