දිල්රුක්ෂිගේ අස්වීම ජනපති භාරගෙන


235 Views

update: ජනාධිපති අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂිකා දිල්රුක්ෂි ඩයස්ගේ අස්වීමේ ලිපිය භාරගෙන තිබෙනවා.

----------------------------------

දිල්රුක්ෂි ආණ්ඩුවේ තමන්ට විරුද්ධ වූ මැති ඇමතිවරුන්ගේ ෆයිල් හදනවලු

දිල්රුක්‍ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ධුරයෙන් ඉල්ලා  අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර තිබුණනේ.
නමුත් තවම ජනාධිපතිතුමාගෙන් නම් කිසිදු පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ.

අස්වීමේ ලිපිය භාර ගන්නකල්ම ඇය සිය ආයතනයට පැමිණෙන බවයි අපිට වාර්තාවෙන්නේ.

එසේම ඇය දැන් ආණ්ඩුවේ තමන්ට විරුද්ධ වුණු මැති ,ඇමතිවරුන්ගේ ෆයිල් සාදන බවයි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

වාර්තා සකස්කොට ඔවුන් වෙනුවෙන් නීතිමය පියවර ගන්න බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුණේ.